PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Gminy i powiaty subregionu północnego w stowarzyszeniu
06-11-2019  administrator1396

W dniu wczorajszym gminy i powiaty subregionu północnego utworzyły w formie stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. W skład zarządzu stowarzyszenia weszło 2 przedstawicieli Powiatu Myszkowskiego, tj. Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk oraz Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak.

W spotkaniu założycielskim wzięli udział wszyscy burmistrzowie oraz wójtowie z naszego powiatu. Oprócz starosty i burmistrza Myszkowa, w Zgromadzeniu Ogólnym Członków uczestniczyli również: Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Wójt Poraja Katarzyna Kaźmierczak oraz Wójt Niegowy Mariusz Rembak.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego przedstawiciele gmin i powiatów podpisali akt przystąpienia do Związku.
 
 
Przewodniczącym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego został Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W skład Zarządu Związku weszli ponadto: Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz Wójt Przyrowa Robert Nowak.
 

Podstawowe cele działalności związku to upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, ochrona wspólnych interesów członków Związku oraz współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook