PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Transmisja z obrad XXV sesji Rady Miasta
23-06-2020  administrator986

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXV sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 25 czerwca br. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv.

Transmisja z obrad XXV sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 5.03 2020r., 27.04.2020r., 4.05.2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2019r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla gminy Myszków.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn.: „Nasza duża rodzina”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032,
  • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,
  • przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków",
  • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
  • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
  • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • rozpatrzenia petycji z dnia 25 marca 2020r.

9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook