logo.png
PL EN DE RU
 
proc_eboi_1.jpg
SIP.png
Aktualność
grafika
Osińska Góra po remediacji!
08-05-2018  administrator2144

Zakończył się długi proces remediacji zanieczyszczonego odpadami niebezpiecznymi terenu przy ulicy Osińska Góra 3. Wyjątkowe niebezpieczne zanieczyszczenie zostało odkryte przez Policję w 2010 roku.

Nakładami finansowymi ze środków gminy w kwocie 475.847,19 zł udało się usunąć największe zagrożenie w postaci odpadów znajdujących się w magazynie w ilości 27.780 kg oraz 43.140 kg odpadów z ziemi. Niestety w ziemi pozostała jeszcze duża i niestety nieznana ilość odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne. Ciągły monitoring ujęcia wody oraz wód głębinowych prowadzony przez WIOŚ w Katowicach - Delegatura w Częstochowie nie wykazywał migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gleby, dlatego też można było starać się o środki zewnętrzne na cel całkowitego oczyszczenia terenu.

Teren na Osińskiej Górze przed remediacją

Po wielokrotnych rozmowach i składanych prośbach i wnioskach w licznych instytucjach w Warszawie, zarówno w Ministerstwie Środowiska, Kancelarii Premiera, jak i w NFOŚiGW, ostatecznie uzyskaliśmy dotację od WFOŚiGW w Katowicach w kwocie  przekraczającej milion złotych tj. 1.008.513,00 zł. Warunkiem otrzymania dotacji była własność terenu, dlatego też została zakupiona w drodze licytacji przez Gminę.

Remediacja terenu rozpoczęła się w maju 2017 r. zaraz  po uzyskaniu dofinansowania w formie dotacji.

Osińska Góra w trakcie remediacji

Na dzień dzisiejszy gmina jest właścicielem oczyszczonego terenu położonego w strefie objętej planem zagospodarowania przestrzennego na terenie tzw. przemysłowym. Czystość i brak zagrożenia została potwierdzona stosownymi badaniami gleby z dna wykopów oraz materiału wypełniającego zagłębienia powstałe po wybraniu odpadów.


Teren na Osińskiej Górze po remediacji

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook