PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Informacja WIOŚ w Katowicach - pożar zakładu przerobu odpadów
21-08-2019  administrator1374

W związku z pożarem Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych, który miał miejsce w dniu 15 sierpnia br. przedstawiamy informację otrzymaną z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Gmina Myszków oczekuje również na raport Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie. 

Aktualizacja - 22 sierpnia 2019 r.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z raportu otrzymanego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

W związku z zaistniałym pożarem składowiska i hali przetwarzania odpadów na terenie firmy „VIG” sp. z o.o. w Myszkowie Straż Pożarna przeprowadziła badania jakości powietrza wokół miejsca pożaru:

 • w dniu 15.08.2019 r. badania przeprowadziła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, w zakres działania wchodziło rozpoznanie strefy zagrożenia, zasięgu strefy oraz pomiary czystości atmosfery – pod kątem działań chemicznych ustalono, że ze źródła pożaru wydobywają się czarne kłęby dymu w znacznych ilościach, chmura dymu unosiła się w górę, nie stwierdzono zagrożeń. Wszystkie pomiary urządzeniami typu Drager dały wynik 0 ppm.
 • w dniu 16.08.2019 r badania przeprowadziła grupa SLRR chem KM PSP Katowice – JRG II- działania polegały na przeprowadzeniu pomiarów atmosfery za pomocą:
  • spektrometru ruchliwości jonów Raid M-100 pod kątem toksycznych środków przemysłowych oraz gazów bojowych – brak wskazań przyrządu
  • miernik sumy lotnych substancji organicznych w powietrzu Photovac 2020 Pro+ - 0 ppm
  • Drager Pac 700 amoniak – 0 ppm
  • Drager Pac cyjanowodór - 0 ppm
  • Drager Pac 700 chlor – 0 ppm
  • Drager Pac 7000 dwutlenek azotu - 0 ppm
  • Dozymetr FLIR identiFinder R400 (brak zagrożenia radiologicznego) – 0 ppm
  • Drager X – AM 5000 – 0 ppm
  • Drager Pac 5500 Tlen – 20,9 %

Z przeprowadzonych pomiarów atmosfery wynika, iż ww. urządzenia pomiarowe nie wskazały obecności substancji, na jakie są skalibrowane.

Aktualizacja - 3 września 2019 r.

W związku z faktem, iż badania i dokumenty dotyczące pożaru na terenie zakładu recyklingu odpadów VIG Sp. z o.o. w Myszkowie w dniu 04.08.2011r. przechowywane były, w archiwach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie przez okres 5-u lat, ani WIOŚ ani Gmina nie jest w posiadaniu wyników pomiarów z tamtego okresu. Na stronie internetowej WIOŚ znajduje się informacja, dotycząca zaistniałej sytuacji, (printScreen strony) z której wynika, że wstępne wykonane na miejscu dwu godzinne sesje pomiarowe emisji na dwóch różnych stanowiskach nie wykazały wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych norm badanych składników. Wyjątkiem był benzen, jednak przekroczenie normy mieściło się w granicach błędu pomiarowego.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook