PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Transmisja z obrad XVI sesji Rady Miasta
28-08-2019  administrator575

Zapraszamy do śledzenia transmisji z XVI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 29 sierpnia br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.

Transmisja z obrad XVI sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 24.06.19r., 27.06.19r., 2.07.19r., 24.07.19r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019 -2031,
  • zmian w budżecie na 2019 rok,
  • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  • zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIV/350/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/333/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Myszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2019r.
  • uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook