b2.png
b3.png
fixmystreet4.jpg
b5.png
Styczeń 2020
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
grafika
Piątek 
24-01-2020
Banerek-powietrze.png
EcoHarmonogram_baner_maly.png
baner-budzet_obywatelski_baner2.jpg
projekty z dofinansowaniem-baner.jpg
KARTA DR.jpg
MYSZKOW_BANNEREK_MALY2.jpg
Kronika_Myszkowa_banerek.jpg
ITVMyszkow.jpg
PL EN DE RU
 
SIP.png
Portal
grafika
Informacje ogólne
01-10-2014  Concept INTERMEDIA

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałych zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta w Myszkowie wypełnioną Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w terminie do:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych nieruchomości,
2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. 

Druk deklaracji do pobrania

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać co miesiąc do Gminy (na rachunek bankowy wskazany przez Gminę) – sugerujemy płatność przelewem.

Obowiązująca od 1 sierpnia 2019 roku stawka miesięczna to:
- 17,80 złotych od osoby zamieszkującej miesięcznie, gdy na danej nieruchomości odpady są segregowane,
- 29 złotych od osoby zamieszkałej, gdy selektywna zbiórka nie jest prowadzona.

Od lipca 2015 roku na terenie gminy Myszków został uruchomiony Punkt Obsługi Klienta.

Lokalizacja Punktu: teren P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. ul. B. Prusa 70, 42-300 Myszków nr tel.: 34 313-23-24 lub 32 672-13-93, e-mail: lub .
Godziny otwarcia punktu: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy) od godz. 800 – 1600.

Punkt m. in. przyjmuje zgłoszenia od właścicieli nieruchomości objętych usługą w przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przyjmuje zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania na pojemniki do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz pojemników do gromadzenia odpadów zielonych ulegających biodegradacji w zabudowie wielolokalowej. W Punkcie mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą pobierać worki na odpady zielone.

W zamian za uiszczoną opłatę w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane z przed posesji:

 • odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie  
 • odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tektura, metal, tworzywa sztuczne
  i opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu,
 • odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne – dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie oraz w okresie od czerwca do sierpnia trzy razy w miesiącu,
 • odpady zbierane selektywnie: popiół z palenisk domowych - jeden raz
  w miesiącu,
 • sezonowe odpady zbierane selektywnie: odpady zielone – jeden raz na dwa tygodnie  w okresie od kwietnia do października (worki na odpady zielone dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta),
 • zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – jeden raz w II półroczu 2015 roku, dwa razy w roku 2016, dwa razy w roku 2017, dwa razy w roku 2018 oraz jeden raz w I półroczu 2019 roku.

W zamian za uiszczoną opłatę w zabudowie wielolokalowej odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej z zachowaniem zasady, że wszystkie frakcje odpadów selektywnie zbieranych oraz odpadów zmieszanych winny być odbierane w jednym dniu:

 • sezonowe odpady zbierane selektywnie: odpady zielone - jeden raz na  tydzień  w okresie od kwietnia do października. Ustala się, że w zabudowie wielolokalowej pojemnik na odpady zielone jest podstawiany na zgłoszenie w Punkcie Obsługi Klienta przez właściciela nieruchomości w ilości proporcjonalnej do liczby budynków wielolokalowych: jeden raz w tygodniu przysługuje jeden pojemnik 1100 l w ilości przeliczonej na  jeden budynek u jednego właściciela.
 • zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – jeden raz na kwartał z przed altan śmietnikowych na terenie zabudowy wielolokalowej.

Na zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej raz do roku w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych przysługuje odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów stanowiących odpady komunalne.

Ustala się, że pojemnik na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne jest podstawiany na zgłoszenie w Punkcie Obsługi Klienta przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w ilości proporcjonalnej do liczby gospodarstw domowych: jeden pojemnik 1100 l w ilości przeliczonej na jedno gospodarstwo, natomiast w przypadku zabudowy wielolokalowej w ilości jeden pojemnik 1100 l na jedno gospodarstwo domowe.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook